Informace pro rodiče

I. INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL A ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

k přihlášení, k ceně a úhradě stravného, číslo účtu, odhlášení stravy (prázdniny, svátky, nemoc) naleznete zde.

II. UKONČENÍ REGISTRACE A VYPLACENÍ ZŮSTATKU NA STRAVOVACÍM KONTĚ

V případě ukončení stravování dětí, žáků či cizích strávníků a to z jakéhokoliv důvodu, je nutné tuto skutečnost vždy nahlásit v kanceláři pokladny daného střediska.

Strávníkovi bude ukončena registrace, tedy nedojde k dalšímu automatickému načtení stravy.

Zůstatek na stravovacím kontě lze vyplatit na základě vyplnění “Žádosti o vyplacení zůstatku na stravovacím kontě ŠJ”. Žádost o vyplacení zůstatku na stravovacím kontě zde.

Vyplacení zůstatku:

  1. hotově  – v pokladně daného střediska
  2. bezhotovostně – zasláním vyplněné žádosti elektronicky nebo poštou na adresu ŠJ

(info@jidelna-sternberk.cz, adresa: Svatoplukova 1419/7, 785 01  Šternberk)

——————————————————————————————————-

VEŠKERÉ INFORMACE NALEZNETE TAKÉ VE  – Vnitřní provozní řád od 1.9.2018