Užitečné odkazy

Žádost o vyplacení zůstatku na stravovacím kontě

Vnitřní provozní řád od 1.9.2018

Nutriční doporučení

Seznam alergenů

Oficiální informační portál města Šternberka: www.sternberk.eu
Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, p. o.: www.zssvat.cz
Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, p. o.: www.zshrubeho.cz
Základní škola nám. Svobody 3, Šternberk, p. o.: www.zsns-stbk.cz
Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, p. o.: www.skolkakomenskeho.cz
Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, p. o.: http://www.msnadrazni.stbk.cz/

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci: http://www.khsolc.cz